Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
303KZ* Klauzury
ZK-3-
ZK-3-
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
303ADS* Analýzy děl světového dokumentu
Z-1-12S
ZK-1-12S
2
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
12
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
6
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
302FR* Filmová řeč
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303IPD Investigativní postupy a dokumentární film
Z-3-2T
3
304KDF* Kamera v dokumentárním filmu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
4
303OS* Otevřený seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu
Z-2-24S
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303RD* Realizační dílna 1. ročníku
Z-1-3T
Z-1-3T
2
303KDTB Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-6S
1
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
Z-1-4/D
3
303SZDF* Současný zahraniční dokumentární film
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
303VPD* Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
303ZK Základy kamery
Z-1-12S
1
303ZP Základy produkce
Z-1-9S
1
303ZS Základy střihu
Z-1-24S
1
303ZTA* Základy tvorby audiovizuálního obrazu
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303ZZ Základy zvuku
Z-1-9S
1
303CDS* Český dokumentární film po roce 1989
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
4
303CF* Čeští filmaři na pomezí hraného a dok. filmu a jejich kritická reflexe
Z-1-18S
Z-1-18S
2
303ZSD* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
303ARE Autorská reportáž - 16mm
Z-4-
4
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm
Z-10-
10
303AUPO Autorský portrét - 16mm
Z-6-
6
303FCV* Fotografické cvičení
ZK-1-
ZK-1-
2
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží)
Z-3-
3
303POPR Postup práce
Z-2-
2
303TVC TV seznamovací cvičení
Z-1-
1
303TVEXP Televizní experiment
Z-4-
4
303ZC Zvukové cvičení
Z-1-
1
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
10
303DDF* Dějiny dokumentárního filmu
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
6
Minimální počet kreditů 136
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
303MOD Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 21
Volitelné předměty
303VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KDT
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů