Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1819 – 1. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška
 
304KLZ1 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16S
Praktika oboru dokumentární tvorba
 
303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru režie
 
302POR Z 1 16S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
 
301POSD Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Praktika oboru střihová skladba: Avid
 
306POSA Z 1 16S
Praktika oboru zvuková tvorba
 
308POZ Z 1 8S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do oborů FAMU
 
300UDOF Z 1 80S
Asistentská praxe
 
304AP1 Z 1 20S
Da Vinci v kameramanské praxi
 
304DVK Z 1 2T
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Filmový obraz 304FO1 Z 1 2T 304FO2 ZK 1 2T
Kolorimetrie a snímání barevného obrazu
 
304KOLS ZK 2 20S
Kolorování na barevném korektoru
 
304KBAK1 Z 1 2T
Kresebné analýzy prostoru 304KAP1 Z 1 21S 304KAP2 Z 1 21S
Optika
 
304OP1 ZK 2 2T
Osvětlování 304OSV1 Z 1 2T 304OSV2 Z 1 2T
Seminář Continuita
 
304SC Z 1 2T
Seminář kameramanské tvorby 304SK1 Z 1 3T 304SK2 Z 1 3T
Televizní technika a technologie
 
306TETE ZK 2 2T
Teorie fotoprocesu 304TF1 Z 1 2T 304TF2 ZK 1 2T
Výpočetní a digitální technika
 
304VDT Z 1 10S
Základy kameramanské praxe 304ZKP1 Z 1 2T 304ZKP2 ZK 1 2T
Dokumentární studie
 
304DOS ZK 2
Nestříhané cvičení - Story
 
304NCS Z 1
Postup práce
 
304POP Z 1
Seminář Continuita
 
304SC Z 1 2T
Seznámení
 
304SZN ZK 2
Směry
 
304SM Z 1
TCH 304TCH1 Z 1 304TCH2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 22 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30