Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1819

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
304KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-2-
5
Minimální počet kreditů 5
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
304AP* Asistentská praxe
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
3
304BK* Barevná kinematografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304BP Barevný proces
ZK-2-20S
2
304DVK Da Vinci v kameramanské praxi
Z-1-2T
1
304DW1 Digitální workflow 1
Z-2-2T
2
304DTVF Dramatické TV formy
Z-1-24S
1
304FE Filmová exponometrie
ZK-2-14S
2
304FIL1 Filmová laboratoř 1
ZK-2-2T
2
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
304FO* Filmový obraz
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
304KO Kamera - oko
Z-1-2T
1
304KDF* Kamera v dokumentárním filmu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
4
304KR1 Kameraman a režisér 1
Z-1-26/s
1
304KOPRO* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304KOLS Kolorimetrie a snímání barevného obrazu
ZK-2-20S
2
304KBAK* Kolorování na barevném korektoru
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304ZTT Komisionální zkouška z techniky a technologie
ZK-3-
3
304KAP* Kresebné analýzy prostoru
Z-1-21S
Z-1-21S
2
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304OSV* Osvětlování
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
304PD* Photoshop - základy digitálních triků
Z-2-2T
Z-2-2T
4
304SC Seminář Continuita
Z-1-2T
1
304SK* Seminář kameramanské tvorby
Z-1-3T
Z-1-3T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
6
304SSC* Seminář společných cvičení
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
4
304SKHF Světlotonální koncepce hraného filmu
Z-1-2T
1
304TVSP* TV snímací postupy a praxe
ZK-2-2T
ZK-1-2T
3
304TSR* TV snímání a reprodukce
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
306TETE Televizní technika a technologie
ZK-2-2T
2
304TF* Teorie fotoprocesu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304VDT Výpočetní a digitální technika
Z-1-10S
1
303VPD* Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304ZKP* Základy kameramanské praxe
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1
Z-1-2T
1
304DOS Dokumentární studie
ZK-2-
2
304KV Kvarteto
Z-2-10S
2
304MET Metro
ZK-2-
2
304NCS Nestříhané cvičení - Story
Z-1-
1
304NAN Nůž anticorro
ZK-3-
3
304PRLE Portrét - letopis
ZK-2-
2
304POP Postup práce
Z-1-
1
304SC Seminář Continuita
Z-1-2T
1
304SEN Sen
ZK-2-
2
304STVC Seznamovací TV cvičení
Z-1-
1
304SZN Seznámení
ZK-2-
2
304SM Směry
Z-1-
1
304SCB* Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku
Z-6-
Z-6-
12
304SP Sport
ZK-2-
2
304SVT Světlotonalita
Z-2-
2
304TCH TCH - barevná senzitometrie
Z-1-
1
304TCHP TCH - početní
Z-1-
1
304TCH* TCH
Z-1-
Z-1-
Z-1-
3
304VP1 Výtvarná příprava hraného filmu 1
Z-2-24/s
2
304ZA Záběry v ateliéru
Z-1-
1
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
10
Minimální počet kreditů 149
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
304VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KK
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
304MOD Moduly KK
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů