Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography-1819 – 1. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Anticorro
 
304EACO ZK 4 28S
Art preparation of Feature Film 304APF1 Z 1 24S 304APF2 Z 1 24S
 
304EAPEX1 Z 3 60S
Assistance Praxis 304EAPR1 Z 1 5S 304EAPR2 Z 1 5S
Basics of DaVinci Resolve 1
 
304EBV1 Z 1 2T
Camera Techniques Seminar
 
304ECS1 ZK 1 4T 304ECS2 ZK 2 22S
Camera Techniques Seminar
 
304ECSE2 ZK 2 4T
Cinematography Analysis 304ECA1 Z 1 2T 304ECA2 Z 1 2T
Cinematography Analysis
 
304ECANA2 Z 1 2T
Cinematography Theory
 
304ECINT1 ZK 1 2T
Color Reproduction and Colorimetry
 
304ECORC ZK 2 2T
Colorgrading Wor
 
304ECOG1 Z 2 2T
Czech for Cinematographers 304EC1 ZK 1 2T 304EC2 ZK 1 4T
Digital Workflow
 
304EDW1 Z 1 2T
Exponometry and Sensitometry 304EES Z 2 2T
Film Laboratory
 
304EFL ZK 1 2T
Final Examination 1
 
304EFE1 ZK 4 5S
Final Thesis
 
304EFIT1 Z 1 3S
Image narration and current stylization terms 304EIN1 Z 1 20S 304EIN3 Z 1 20S
Lighting Seminar
 
304ELS1 Z 1 3T 304ELS2 ZK 2 3T
Lighting Seminar 2
 
304ELSE2 ZK 3 4T
Optics
 
304EO1 ZK 2 2T
Rainbow
 
304ERB1 Z 1 2T
Rainbow
 
304ERAB1 Z 1 2T
 
304ESIST1 Z 1 8S
 
304ESIST2 Z 2 8/San
Visual effects in film and TV 304EVEF1 Z 1 3T 304EVEF2 ZK 2 3T
Anticorro
 
304EAC ZK 3 24S
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry Excercise 1
 
304EEX1 Z 1 2T
Final Examination 1
 
304EFE1 ZK 4 5S
Joint exercise with FI 304EJE1 Z 1 1T 304EJE2 Z 4 1T
Pictures
 
304EPI1 Z 1 10S
Minimální počet kreditů za semestr 15 50
Počet předepsaných kreditů celkem 15 50
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 -20
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30