Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography-1819 – 2. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
 
304EAPEX2 Z 3 60S
Assistance Praxis 304EAPR3 Z 1 5S 304EAPR4 Z 1 5S
Camera Techniques Seminar
 
304ECS3 ZK 1 4T 304ECS4 ZK 1 4/t
Camera Techniques Seminar
 
304ECSE4 Z 1 4T
Cinematography Analysis 304ECA3 Z 1 2T 304ECA4 Z 2 2T
Cinematography Analysis
 
304ECANA4 ZK 2 2T
Cinematography Theory
 
304ECINT3 ZK 1 2T
Colorgrading Wor
 
304ECOG2 Z 1 10S
Czech for Cinematographers 304EC3 ZK 1 2T
Digital Compositing
 
304EDC Z 1 2T
Digital Workflow 304EDW2 ZK 2 2T
Etude in Atelier
 
304EA Z 2
Film Image use different Film techniques 304EFI Z 1 2T
Final Technical Examination
 
304EFITEX ZK 4 5S
Final Thesis 304EFIT2 Z 1 5S 304EFIT3 Z 1 5S
Image narration and current stylization terms
 
304EIN2 Z 1 20S 304EIN4 Z 1 20S
Lighting Seminar
 
304ELS3 ZK 2 2T
On Pictures
 
304EOP Z 1 2T Předmět není vypsán 304EOP Z 1 2T Předmět není vypsán
Optics 304EO2 ZK 2 2T
Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment
 
304EPP Z 1 2T
Quartet
 
304EKV Z 2 10S
Rainbow
 
304ERB2 Z 1 2T 304ERB3 Z 1 5S
Rainbow
 
304ERAB3 ZK 2 5S
Visual effects in film and TV 304EVEF3 Z 1 3T
Dolly 304EDO Z 1 10S
Final Film/Collaboration
 
304EFFC Z 6 10S
Joint exercise with FI 304EJE3 Z 1 1T 304EJE4 Z 4 1T
Light Tonality 304ELT Z 2 50S
Pictures 304EPI2 Z 1 10S
Rainbow Exercise 304ERE1 Z 2 24S 304ERE2 Z 6 24S
Minimální počet kreditů za semestr 23 42
Počet předepsaných kreditů celkem 23 42
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -12
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30