Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr-1819 – 2. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Aktuální kameramanské postupy
 
304AKP Z 1 8S
Obrazová narace a její současné stylizační trendy
 
304ON1 Z 2 25S 304ON2 Z 2 25S
Příprava teoretické diplomové práce
 
304PDP Z 1 6S
Seminář kameramanské tvorby
 
304SEK9 Z 2 2T 304SEK10 Z 2 2T
Světelně nestandardní scény
 
304SNSC Z 2 2T
Umění pohyblivého obrazu
 
373UPO Z 2 2T
Závěrečná zkouška z techniky a technologie
 
304ZZTT ZK 3
Živý střih: divadlo
 
306ZSD Z 1 4S Předmět není vypsán
Živý střih: koncert klasické hudby
 
306ZSKH Z 1 4S Předmět není vypsán
Absolventská praktická práce
 
304APRP Z 11
Barevná etuda
 
304BAE3 ZK 7
Exteriérové nestandardní scény
 
304EN Z 2
Hudebně dramatická etuda
 
304HUDET Z 4 Předmět není vypsán
O obrazech
 
304OB1 Z 2 2/t 304OB2 ZK 3 2/t
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
 
304SCM Z 11
Minimální počet kreditů za semestr 13 40
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KK
 
304PP Z 5 20S Předmět není vypsán 304PP Z 5 20S Předmět není vypsán
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 40
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 -10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30