Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr-1819

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
304KLZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-2-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
304AKP Aktuální kameramanské postupy
Z-1-8S
1
304APR4 Asistentská praxe 4
Z-1-40S
1
304BAKI* Barevná kinematografie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
304DW2 Digitální workflow 2
Z-2-4T
2
304DFF* Dramatické filmové formy
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304FIL2 Filmová laboratoř 2
ZK-2-2T
2
304KOPR* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304ON* Obrazová narace a její současné stylizační trendy
Z-2-25S
Z-2-25S
4
304OPTK Opera a tanec v kinematografii
Z-2-14S
2
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304PDP Příprava teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304SEK* Seminář kameramanské tvorby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
304SDP Seminář teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304SNSC Světelně nestandardní scény
Z-2-2T
2
373UPO Umění pohyblivého obrazu
Z-2-2T
2
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304ZZTT Závěrečná zkouška z techniky a technologie
ZK-3-
3
304ZIK Živý koncert - seminář
Z-2-6S
2
306ZSD Živý střih: divadlo
Z-1-4S
Předmět není vypsán
Z-1-4S
Předmět není vypsán
1
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby
Z-1-4S
Předmět není vypsán
Z-1-4S
Předmět není vypsán
1
304APRP Absolventská praktická práce
Z-11-
11
304BAE* Barevná etuda
Z-3-
Z-3-
ZK-7-
13
304DO Dolly
Z-2-10S
2
304EN Exteriérové nestandardní scény
Z-2-
2
304FOR Filmový obraz za použití různých technik
Z-2-2T
2
304HUDET Hudebně dramatická etuda
Z-4-
Předmět není vypsán
Z-4-
Předmět není vypsán
4
304KA Kamera a animace
Z-2-2T
2
304OB* O obrazech
Z-2-2/t
ZK-3-2/t
5
304PF Plánování filmové produkce v prostředí FramForge
Z-2-2/t
2
304SCM Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
Z-11-
11
Minimální počet kreditů 102
Povinně volitelné předměty
304PP Pedagogická praxe KK
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
5
702DCJ Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 14
Volitelné předměty
304VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
304MOD Moduly KK
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 118
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 2
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů