Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1819 – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Grafický design a fotografie 307GD7 ZK 2 2T 307GD8 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS5 Z 2 2/D
Klauzurní zkouška 307KLZ5 ZK 2
Nová média a multimédia 307NOM3 ZK 2 2T 307NOM4 ZK 2 2T
Přednášky hostů 307HP9 Z 2 13S 307HP10 Z 2 13S
Seminář diplomové práce 307DP1 Z 4 2T 307DP2 Z 4 2T
Umění, teorie a fotografie v 21. století 307UTAF1 ZK 2 2T 307UTAF2 ZK 2 2T
Výstavní projekt zimního semestru 307VP5 ZK 4 2T
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ5 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 12
Povinně volitelné předměty
Ateliéry KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 12
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 18
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30