Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1819 – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16S
Praktika oboru audiovizuální studia 373PAS Z 1 16S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru režie 302POR Z 1 16S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie 301POSD Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Praktika oboru střihová skladba: Avid 306POSA Z 1 16S
Praktika oboru zvuková tvorba 308POZ Z 1 8S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do oborů FAMU 300UDOF Z 1 80S
Ateliér klasické fotografie 1 307AC1 ZK 4 24S
Chemické základy fotografie 307CHEZ1 ZK 2 2T 307CHEZ2 ZK 2 2T
Dějiny a teorie fotografie 307DT1 ZK 4 4T 307DT2 ZK 4 4T
Forma a obsah výtvarného díla 307FV1 ZK 2 24S 307FV2 ZK 2 28S
Fotografie architektury 307FAR1 ZK 2 39S
Fotografie krajiny 307FKR1 ZK 2 39S 307FKR2 ZK 2 39S
Katederní soustředění 307FS1 Z 2 2/D
Klauzurní zkouška 307KLZ1 ZK 2
Optické základy fotografie 307FOZ1 ZK 2 13S 307FOZ2 ZK 2 13S
Práce s počítači a digitální zobrazování 307PD1 ZK 2 26S 307PD2 ZK 2 26S
Přednášky hostů 307HP1 Z 2 13S 307HP2 Z 2 13S
Techniky fotografie 307TFOT1 ZK 2 26S 307TFOT2 ZK 2 26S
Výstavní projekt 307VYP1 ZK 3 13S
Výstavní projekt zimního semestru 307VP1 ZK 4 2T
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ1 ZK 2
Úvod do současného grafického designu 307SGD1 ZK 2 1T 307SGD2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 45 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Ateliéry KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 45 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -15 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30