Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1819 – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Fotografie architektury 307FAR2 ZK 2 39S
Fotografie dokumentární 307DF1 ZK 2 26S 307DF2 ZK 2 26S
Fotografie ve studiu 307FVS1 ZK 2 26S 307FVS2 ZK 2 13S
Grafický design a fotografie 307GD1 ZK 2 2T 307GD2 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS2 Z 2 2/D
Klauzurní zkouška 307KLZ2 ZK 2
Práce s počítači a digitální zobrazování 307PD3 ZK 2 26S
Přednášky hostů 307HP3 Z 2 13S 307HP4 Z 2 13S
Současná fotografie a umění 307FU1 ZK 4 2T 307FU2 ZK 4 2T
Techniky fotografie 307TFOT3 ZK 2 26S
Výstavní projekt 307VYP2 ZK 3 13S
Výstavní projekt zimního semestru 307VP2 ZK 4 2T
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ2 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 24 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Ateliéry KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30