Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1819 – 3. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Grafický design a fotografie 307GD3 ZK 2 2T 307GD4 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS3 Z 2 2/D
Klauzurní zkouška 307KLZ3 ZK 2
Nová média a multimédia 307NOM1 ZK 2 2T 307NOM2 ZK 2 2T
Přednášky hostů 307HP5 Z 2 13S 307HP6 Z 2 13S
Příprava na praktickou SZZK 307PUS Z 1
Seminář bakalářské práce 307SB1 Z 4 2T 307SB2 Z 4 2T
Technická příprava na SZZK 307TPS Z 1
Výstavní projekt zimního semestru 307VP3 ZK 4 2T
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ3 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Ateliéry KFB V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 14
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 16
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30