English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1718

Studijní obor: Fotografie Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24/S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16/S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16/S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24/S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24/S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24/S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8/S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16/S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8/S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16/S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16/S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8/S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2/T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80/S
1
307AC1 Ateliér klasické fotografie 1
ZK-4-24/S
4
307CHEZ* Chemické základy fotografie
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
4
307DTF* Dějiny a teorie fotografie
ZK-3-4/T
ZK-3-4/T
6
307FO* Forma a obsah výtvarného díla
ZK-1-24/S
ZK-1-28/S
2
307FAR* Fotografie architektury
ZK-2-39/S
ZK-2-39/S
4
307FOD* Fotografie dokumentární
Z-1-26/S
ZK-2-26/S
3
307FKR* Fotografie krajiny
ZK-2-39/S
ZK-2-39/S
4
307FOS* Fotografie ve studiu
Z-1-26/S
ZK-2-13/S
3
307GDF* Grafický design a fotografie
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
Z-1-2/T
ZK-2-2/T
6
307KFS* Katederní soustředění
Z-1-2/D
Z-1-2/D
Z-1-2/D
3
307KZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
9
307NMM* Nová média a multimédia
ZK-3-2/T
ZK-3-2/T
6
307OZ* Optické základy fotografie
Z-1-13/S
ZK-2-13/S
3
307PPD* Práce s počítači a digitální zobrazování
Z-1-26/S
ZK-2-26/S
ZK-2-26/S
5
307PH* Přednášky hostů
Z-1-13/S
Z-1-13/S
Z-1-13/S
Z-1-13/S
Z-1-13/S
5
307PHO6 Přednášky hostů 6
Z-1-13/S
1
307PUS Příprava na praktickou SZZK
Z-1-
1
307BP* Seminář bakalářské práce
Z-2-2/T
Z-2-2/T
4
307SFU* Současná fotografie a umění
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
4
307TPS Technická příprava na SZZK
Z-1-
1
307TFOT* Techniky fotografie
ZK-2-26/S
ZK-2-26/S
ZK-2-26/S
6
307VYP* Výstavní projekt
ZK-3-13/S
ZK-3-13/S
6
307ZKZ* Zimní klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
ZK-2-
6
307USGD* Úvod do současného grafického designu
Z-1-1/T
ZK-2-2/T
3
Minimální počet kreditů 113
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7/S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
307DFB Dílny KF V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
307AB Ateliéry KFB V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
20
300DKF Přehled dějin české nebo světové kinematografie - KF V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
307SFB Služby studio KF V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 45
Volitelné předměty
307VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
307MOD Moduly KF
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

307KFCB #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Platnost dat k 18. 6. 2018