Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1819

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
307AC1 Ateliér klasické fotografie 1
ZK-4-24S
4
307CHEZ* Chemické základy fotografie
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
307DT* Dějiny a teorie fotografie
ZK-4-4T
ZK-4-4T
8
307FV* Forma a obsah výtvarného díla
ZK-2-24S
ZK-2-28S
4
307FAR* Fotografie architektury
ZK-2-39S
ZK-2-39S
4
307DF* Fotografie dokumentární
ZK-2-26S
ZK-2-26S
4
307FKR* Fotografie krajiny
ZK-2-39S
ZK-2-39S
4
307FVS* Fotografie ve studiu
ZK-2-26S
ZK-2-13S
4
307GD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
307FS* Katederní soustředění
Z-2-2/D
Z-2-2/D
Z-2-2/D
6
307KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
ZK-2-
6
307NOM* Nová média a multimédia
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
307FOZ* Optické základy fotografie
ZK-2-13S
ZK-2-13S
4
307PD* Práce s počítači a digitální zobrazování
ZK-2-26S
ZK-2-26S
ZK-2-26S
6
307HP* Přednášky hostů
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
12
307PUS Příprava na praktickou SZZK
Z-1-
1
307SB* Seminář bakalářské práce
Z-4-2T
Z-4-2T
8
307FU* Současná fotografie a umění
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
307TPS Technická příprava na SZZK
Z-1-
1
307TFOT* Techniky fotografie
ZK-2-26S
ZK-2-26S
ZK-2-26S
6
307VYP* Výstavní projekt
ZK-3-13S
ZK-3-13S
6
307VP* Výstavní projekt zimního semestru
ZK-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
12
307ZKZ* Zimní klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
ZK-2-
6
307SGD* Úvod do současného grafického designu
ZK-2-1T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 148
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
307DFB Dílny KF V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
307AB Ateliéry KFB V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
20
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 39
Volitelné předměty
307VPBF Volitelné předměty Bc - pouze pro KF
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
307MOD Moduly KF
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 189
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -9
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů