Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - bakalář-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
309KF Kraťas
ZK-6-
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
309TD 3D animace - režie a tvorba
Z-2-28PS
2
309DB* Dílna (animace a režie)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
2
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
3
309DAFI* Dějiny animovaného filmu
ZK-2-24S
ZK-3-24S
5
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
309HM* Herectví
Z-1-12PS+12CS
Z-1-15PS+10CS
Z-1-15PS+10CS
Z-1-12PS+12CS
4
309KAF* Kamera v animovaném filmu
Z-1-24PS
ZK-2-28PS
3
309LSC* Literární scénář
ZK-2-24SS
ZK-2-28SS
4
309MAN2 Možnosti animace 2
ZK-2-28PS
2
309RF* Režie animovaného filmu
Z-1-12PS+12SS
Z-1-12PS+12SS
Z-1-28SS
3
309SBFD* Seminář k bakalářskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
2
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář
ZK-2-24SS
2
309SKP* Soustředění KAT v Poněšicích
Z-1-25PS+15SS
Z-1-25PS+15SS
2
306TETE Televizní technika a technologie
ZK-2-2T
2
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
ZK-2-14SS+28CS
Z-1-12SS+24CS
ZK-2-14SS+28CS
Z-1-36SS
Z-1-28SS
8
309ZAF Zvuk v animovaném filmu
Z-1-28SS
1
309AKR Animace kreseb
ZK-3-80CS
3
309BO Blackout
ZK-5-140CS
5
309KF Kraťas
ZK-6-
6
309LET Loutková etuda
Z-4-
4
309PE Plošková etuda
Z-3-
3
Minimální počet kreditů 78
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
309VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KAT
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
309MOA Moduly KAT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 79
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů