Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Animace + herec 2 309AHER2 ZK 19
Minimální počet kreditů za semestr 0 19
Povinné předměty
Dílna (scénář) 309DAS4 Z 1 2T 309DAS5 Z 1 3T
Dílna (tvůrčí seminář) 309DIM1 Z 1 2T 309DIM2 Z 1 2T
Herectví 5 - Animace a herectví 309HM5 Z 1 3/D
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 309SAFD1 Z 1 1T 309SAFD2 Z 1 1T
Soustředění KAT v Poněšicích 3 309SKP3 Z 1 5/D
Videomapping 309VM1 ZK 2 2T
Vizuální vyjadřování 309VV7 Z 1 3T 309VV8 Z 1 3T
Absolventský film 309AFM1 ZK 6
Animace + herec 309AHER1 ZK 6 309AHER2 ZK 19
Minimální počet kreditů za semestr 13 30
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KAT 309PP Z 5 20S 309PP Z 5 20S
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
Moduly KAT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 49
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 -19
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30