Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 373KZK1 ZK 4
Minimální počet kreditů za semestr 0 4
Povinné předměty
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16/S
Praktika oboru audiovizuální studia 373PAS Z 1 16/S
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24/S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24/S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24/S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8/S
Praktika oboru režie 302POR Z 1 16/S
Praktika oboru scenáristika a dramaturgie 301POSD Z 1 8/S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16/S
Praktika oboru střihová skladba: Avid 306POSA Z 1 16/S
Praktika oboru zvuková tvorba 308POZ Z 1 8/S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2/T
Úvod do oborů FAMU 300UDOF Z 1 80/S
Audiovizuální studie 373AVST1 Z 4
Blok technických cvičení 373BTC1 Z 2 4/T 373BTC2 Z 6 4/T
Audiovizuální seminář 373AS1 Z 1 2/T 373AS2 Z 1 2/T
Dílna 1. ročníku 373DPR1 Z 4 4/T 373DPR2 Z 4 4/T
Dějiny nových médií 373DNM1 ZK 3 4/T Zapsat
Dějiny nových médií
 
373DNM2 ZK 3 4/T Předmět není vypsán
Experimentální film
 
373EF ZK 3 4/T Předmět není vypsán
Filmová avantgarda 373FA ZK 3 4/T Předmět není vypsán
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2/T
Projekce a dialogy 373PD1 ZK 1 3/T 373PD2 ZK 1 3/T
Seminář filmové analýzy 373SFA ZK 3 2/T
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP1 Z 1 3/D
Přehled dějin kinematografie 373DSK1 ZK 2 6/T 373DSK2 ZK 2 6/T
Minimální počet kreditů za semestr 25 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30