Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819 – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 373KZK2 ZK 4
Minimální počet kreditů za semestr 0 4
Povinné předměty
Audiovizuální studie 373AVST2 Z 4
Blok technických cvičení 373BTC3 Z 4 4T 373BTC4 Z 6 4T
Fotografické cvičení 303FCV1 ZK 1 303FCV2 ZK 1
Konzultační dílna CAS 1 373KD1 Z 1 9S 373KD1 Z 1 9S
3D modelování 373TDM1 Z 1 2T 373TDM2 Z 1 2T
Audiovizuální seminář 373AS3 Z 1 2T 373AS4 Z 1 2T
Dokumentární fotografie 303DF1 Z 1 2T 303DF2 Z 1 2T
Dílna 373DV1 Z 3 4T 373DV2 Z 3 4T
Dějiny audiovizuálních teorií
 
373DFT1 ZK 3 2T Předmět není vypsán 373DFT2 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Dějiny nových médií 373DNM1 ZK 3 4T
Dějiny nových médií
 
373DNM2 ZK 3 4T Předmět není vypsán
Experimentální film
 
373EF ZK 3 4T Předmět není vypsán
Filmová avantgarda 373FA ZK 3 4T
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 8S 373PPB Z 2 8S
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 10/D 373PRAVI Z 4 10/D
Seminář audiovizuální analýzy 373SAVA ZK 3 2T
Výtvarné umění 373VU1 ZK 2 2T 373VU2 ZK 2 2T
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP2 Z 1 3/D
Přehled dějin kinematografie 373DSK3 ZK 2 6T
Minimální počet kreditů za semestr 15 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30