Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819 – 3. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Bakalářské dílo 373BDI ZK 9
Blok technických cvičení 373BTC5 Z 4 4T 373BTC6 Z 2 4T
Konzultační dílna CAS 1 373KD1 Z 1 9S 373KD1 Z 1 9S
Audiovizuální seminář 373AS5 Z 1 2T 373AS6 Z 1 2T
Dílna 373DV3 Z 3 4T 373DV4 Z 3 4T
Dějiny audiovizuálních teorií
 
373DFT1 ZK 3 2T Předmět není vypsán 373DFT2 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2T 373IS2 ZK 2 2T
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 8S 373PPB Z 2 8S
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 10/D 373PRAVI Z 4 10/D
Seminář audiovizuální analýzy 373SAVA ZK 3 2T
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP3 Z 1 3/D
Přehled dějin kinematografie 373DECK1 ZK 2 6T 373DECK2 ZK 2 6T
Minimální počet kreditů za semestr 12 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte během celého studia získat 6 kreditů
Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30