Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819

Centrum audiovizuálních studií

Studijní obor: Audiovizuální studia
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS1 Audiovizuální seminář 1 Z 1
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373PD1 Projekce a dialogy 1 ZK 1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
300UDOF Úvod do oborů FAMU Z 1
Kreditů z povinných předmětů 13
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373EF Experimentální film ZK 3
373FA Filmová avantgarda ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
373AS2 Audiovizuální seminář 2 Z 1
373AVST1 Audiovizuální studie 1 Z 4
373PD2 Projekce a dialogy 2 ZK 1
373ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 8
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 39
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS3 Audiovizuální seminář 3 Z 1
373DV1 Dílna 1 Z 3
303DF1 Dokumentární fotografie 1 Z 1
373VU1 Výtvarné umění 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 7
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373EF Experimentální film ZK 3
373FA Filmová avantgarda ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS4 Audiovizuální seminář 4 Z 1
373AVST2 Audiovizuální studie 2 Z 4
373DV2 Dílna 2 Z 3
303DF2 Dokumentární fotografie 2 Z 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
373VU2 Výtvarné umění 2 ZK 2
373ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 39
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS5 Audiovizuální seminář 5 Z 1
373DV3 Dílna 3 Z 3
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 6
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS6 Audiovizuální seminář 6 Z 1
373BDI Bakalářské dílo ZK 9
373DV4 Dílna 4 Z 3
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
373ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Anglický jazyk
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 38
Celkem kreditů za ročník 60