Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
373KZK* Klauzurní zkouška
ZK-4-
ZK-4-
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24/S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16/S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16/S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24/S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24/S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24/S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8/S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16/S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8/S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16/S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16/S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8/S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2/T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80/S
1
373AVST* Audiovizuální studie
Z-4-
Z-4-
8
373BDI Bakalářské dílo
ZK-9-
9
373BTC* Blok technických cvičení
Z-2-4/T
Z-6-4/T
Z-4-4/T
Z-6-4/T
Z-4-4/T
Z-2-4/T
24
303FCV* Fotografické cvičení
ZK-1-
ZK-1-
2
373KD1 Konzultační dílna CAS 1
Z-1-9/S
Z-1-9/S
Z-1-9/S
Z-1-9/S
1
373TDM* 3D modelování
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
6
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2/T
Z-1-2/T
2
373DV* Dílna
Z-3-4/T
Z-3-4/T
Z-3-4/T
Z-3-4/T
12
373DPR* Dílna 1. ročníku
Z-4-4/T
Z-4-4/T
8
373DFT* Dějiny audiovizuálních teorií
ZK-3-2/T
Předmět není vypsán
ZK-3-2/T
Předmět není vypsán
ZK-3-2/T
Předmět není vypsán
ZK-3-2/T
Předmět není vypsán
6
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
3
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
3
373EF Experimentální film
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
ZK-3-4/T
Předmět není vypsán
3
373FA Filmová avantgarda
ZK-3-4/T
ZK-3-4/T
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2/T
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
4
373PPB Pedagogická praxe CAS BC
Z-2-8/S
Z-2-8/S
Z-2-8/S
Z-2-8/S
2
373PRAVI Praxe v AV instituci
Z-4-10/D
Z-4-10/D
Z-4-10/D
Z-4-10/D
4
373PD* Projekce a dialogy
ZK-1-3/T
ZK-1-3/T
2
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
ZK-3-2/T
ZK-3-2/T
3
373SFA Seminář filmové analýzy
ZK-3-2/T
3
373VU* Výtvarné umění
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
4
373ZSP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-1-3/D
Z-1-3/D
Z-1-3/D
3
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
ZK-2-6/T
10
Minimální počet kreditů 143
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7/S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
373SPA Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
373TPA Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
373MOD Moduly CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 166
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů