Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
373AVST* Audiovizuální studie
Z-4-
Z-4-
8
373BDI Bakalářské dílo
ZK-9-
9
373KD1 Konzultační dílna CAS 1
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
1
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
6
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
373DV* Dílna
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
373DFT* Dějiny audiovizuálních teorií
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
3
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4T
ZK-3-4T
3
373EF Experimentální film
ZK-3-4T
ZK-3-4T
3
373FA Filmová avantgarda
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
373PPB Pedagogická praxe CAS BC
Z-2-8S
Z-2-8S
Z-2-8S
Z-2-8S
2
373PRAVI Praxe v AV instituci
Z-4-100S
Z-4-100S
Z-4-100S
Z-4-100S
4
373PD* Projekce a dialogy
ZK-1-3T
ZK-1-3T
2
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
373VU* Výtvarné umění
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
373ZSP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-1-3/D
Z-1-3/D
Z-1-3/D
3
Minimální počet kreditů 90
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
373SPA Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
373TPA Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
373MOD Moduly CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 75
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů