Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1819 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS7 Z 1 2/T 373AS8 Z 1 2/T
Autorské právo v umění 373APU Z 3 24/S
Dílna 373DV5 Z 3 4/T 373DV6 Z 3 4/T
Klauzurní zkouška 3 373KZK3 ZK 4
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 9/S 373KD2 Z 1 9/S
Seminář kritiky a stylistiky
 
373SKS1 ZK 2 2/T Předmět není vypsán 373SKS2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP4 Z 1 3/D
Audiovizuální studie 3 373AVST3 Z 4
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 373VVG1 Z 5
Výzkum, reflexe, konference 373VRK ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 4 26
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20/S 373PPM Z 5 20/S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 4 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 26 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30