English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1718 – 1. ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS7 Z 1 2/T 373AS8 Z 1 2/T
Autorské právo v umění
 
373APU Z 3 24/S
Dílna 373DV5 Z 3 4/T 373DV6 Z 3 4/T
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2/T 373IS2 ZK 2 2/T
Klauzurní zkouška 3
 
373KZK3 ZK 4
Konzultační dílna CAS 373KD3 Z 1 9/S 373KD4 Z 1 9/S Předmět není vypsán
Seminář kritiky a stylistiky
 
373SKS1 ZK 2 2/T Předmět není vypsán 373SKS2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP4 Z 1 3/D
Audiovizuální studie 3
 
373AVST3 Z 4
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
 
373VVG1 Z 5
Výzkum, reflexe, konference
 
373VRK ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 6 28
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20/S 373PPM Z 5 20/S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 6 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 24 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASM #

Platnost dat k 24. 11. 2017