English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1718 – 2. ročník

Studijní obor: Audiovizuální studia Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS9 Z 1 2/T 373AS10 Z 1 2/T
Dílna 373DV7 Z 3 4/T 373DV8 Z 3 4/T
Konzultační dílna CAS 373KD3 Z 1 9/S Předmět není vypsán 373KD4 Z 1 9/S Zapsat
Seminář kritiky a stylistiky
 
373SKS1 ZK 2 2/T Předmět není vypsán 373SKS2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP5 Z 1 3/D
Absolventský projekt 373APR1 Z 5 373APR2 ZK 12
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 373VVG2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 9 22
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20/S Zapsat 373PPM Z 5 20/S Zapsat
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 9 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 21 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASM #

Platnost dat k 21. 2. 2018