Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1819 – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS9 Z 1 2/T 373AS10 Z 1 2/T
Dílna 373DV7 Z 3 4/T 373DV8 Z 3 4/T
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 9/S 373KD2 Z 1 9/S
Seminář kritiky a stylistiky 373SKS1 ZK 2 2/T 373SKS2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Současná filosofie 373SF1 Z 2 2/T 373SF2 Z 2 2/T
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP5 Z 1 3/D
Absolventský projekt 373APR1 Z 5 373APR2 ZK 12
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
 
373VVG2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 11 24
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20/S 373PPM Z 5 20/S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 11 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 19 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30