Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1819

Centrum audiovizuálních studií

Studijní obor: Audiovizuální studia
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS7 Audiovizuální seminář 7 Z 1
373DV5 Dílna 5 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 4
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS8 Audiovizuální seminář 8 Z 1
373AVST3 Audiovizuální studie 3 Z 4
373APU Autorské právo v umění Z 3
373DV6 Dílna 6 Z 3
373KZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 4
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1 Z 5
373VRK Výzkum, reflexe, konference ZK 5
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APR1 Absolventský projekt 1 Z 5
373AS9 Audiovizuální seminář 9 Z 1
373DV7 Dílna 7 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 9
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APR2 Absolventský projekt 2 ZK 12
373AS10 Audiovizuální seminář 10 Z 1
373DV8 Dílna 8 Z 3
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2 Z 5
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPM Pedagogická praxe CAS Z 5
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Moduly CAS
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 29
Celkem kreditů za ročník 60