Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1819

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
373KZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-4-
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
4
373AP Autorské právo v umění
Z-2-24/S
2
373DV* Dílna
Z-3-4/T
Z-3-4/T
Z-3-4/T
Z-3-4/T
12
373KD2 Konzultační dílna CAS 2
Z-1-9/S
Z-1-9/S
Z-1-9/S
Z-1-9/S
1
373NMM* Myšlení a média
Z-2-2/T
ZK-2-2/T
4
373SKS* Seminář kritiky a stylistiky
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
ZK-2-2/T
ZK-2-2/T
Předmět není vypsán
ZK-2-2/T
4
373SF* Současná filosofie
Z-2-2/T
Z-2-2/T
4
373ZSP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-1-3/D
Z-1-3/D
2
373APR* Absolventský projekt
Z-5-
ZK-12-
17
373AVST3 Audiovizuální studie 3
Z-4-
4
373BTC* Blok technických cvičení
Z-3-4/T
Z-3-4/T
6
373VVG* Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
Z-5-
Z-5-
10
373VRK Výzkum, reflexe, konference
ZK-5-
5
Minimální počet kreditů 75
Povinně volitelné předměty
373PPM Pedagogická praxe CAS
Z-5-20/S
Z-5-20/S
Z-5-20/S
Z-5-20/S
5
373DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
373TPB Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
702DCJ Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
373MOD Moduly CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů