Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - bakalář-1819

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
302POR Praktika oboru režie
Z-1-16S
1
301POSD Praktika oboru scenáristika a dramaturgie
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
306POSA Praktika oboru střihová skladba: Avid
Z-1-16S
1
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba
Z-1-8S
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
300UDOF Úvod do oborů FAMU
Z-1-80S
1
305AP* Autorské právo
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
305DAU* Daně a účetnictví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
ZK-2-2T
2
305FTS* Filmová a televizní scénografie
Z-1-12S
Z-1-14S
2
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů
Z-1-2T
1
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3
Z-1-2T
1
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
3
300PDK* Přehled dějin kinematografie
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-2-6T
10
Minimální počet kreditů 50
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty
300SPK1 Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1 Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
305PCB Praktická cvičení Bc - KP V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů
21
305DCJ Druhý cizí jazyk - výběr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
702SAJ Sdílené předměty - Anglický jazyk V této skupině musíte získat 6 kreditů
6
703STV Sdílené předměty - Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 39
Volitelné předměty
305VPB Volitelné předměty Bc - pouze pro KP
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 91
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 89
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů