Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magistr-1819

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
305KZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-2-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305AD Alternativní distribuce
Z-2-12S
Z-2-12S
2
305DPR Dramaturgie pro producenta
Z-2-14S
2
305DIL* Dílny
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
12
305FM* Filmový marketing
Z-2-2T
Z-2-12S
Z-2-2T
Z-2-12S
4
305MIS2 Manažer v informační společnosti 2
ZK-3-28S
3
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2T
3
305PD Mediální management
ZK-3-28S
3
305MEP1 Mediální právo 1
ZK-2-8S
ZK-2-8S
2
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1
ZK-3-2T
3
305PKM* Podnikání v komerčních médiích
Z-2-2T
ZK-3-24S
5
305POJI2 Problematika pojištění ve filmu 2
Z-2-14S
2
305PO Programování a obchod
ZK-3-2T
3
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce
Z-2-12S
Z-2-12S
2
305PUBR1 Public Relations 1
Z-2-24S
Z-2-24S
2
305PTZ* Příprava teoretické závěrečné práce + teze
Z-1-13S
Z-1-13S
2
305SKMP* Seminář k Magisterskému projektu
Z-2-13S
Z-2-14S
4
305SMGP* Seminář k Magisterskému projektu
Z-2-13S
Z-1-13S
3
305TST* Televizní seminář a trendy televizních formátů
ZK-3-2T
ZK-3-10S
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
ZK-3-10S
Předmět není vypsán
6
305PCM Praktická cvičení Mgr - KP V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
15
Minimální počet kreditů 78
Povinně volitelné předměty
305PP Pedagogická praxe KP
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
305OAP Obchodní angličtina pro KP V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
305VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KP
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 99
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů