Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing-1819 – 1. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Basic Czech 311BC1 ZK 2 2T
Directing Tutorial 311DTU1 Z 4 4T 311DTU2 Z 4 4T
Editing seminar
 
311EDS Z 2 3T
Film Language 311FLG1 Z 2 3T
Final Commission
 
311FCO1 ZK 6
Fundamentals on Narrative 311FUNA1 ZK 3 3T 311FUNA2 ZK 3 3h/W
Orientation Week
 
311OWE Z 2 5/D
Practical Analysis 1 311PRAN Z 2 2T
311PA2 ZK 2 2T
Prague Paranoia 311PARA Z 1 3/D
Script Analysis 311SA1 Z 3 2T 311SA2 ZK 3 2T
Storyboarding
 
311SB Z 1 14S
Synchronization Week 311SW Z 2 5D
Working with Actors 311WAC1 ZK 3 2T 311WAC2 ZK 3 2T
First Kiss
 
311FKIS ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 30 21
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30