Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing-1819

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
311BC* Basic Czech
ZK-2-2T
4
311DTU* Directing Tutorial
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
Z-4-4T
24
311EDS Editing seminar
Z-2-3T
2
311FLG* Film Language
Z-2-3T
Z-2-2h/W
4
311FUNA* Fundamentals on Narrative
ZK-3-3T
ZK-3-3h/W
6
311GRA* Graduation Project
Z-5-
Z-5-
10
311PRAN Practical Analysis 1
Z-2-2T
2
311PA*
ZK-2-2T
2
311PARA Prague Paranoia
Z-1-3/D
1
311SA* Script Analysis
Z-3-2T
3
311SB Storyboarding
Z-1-14S
1
311THES* Thesis Mentorship
Z-3-12S
Z-2-12S
5
311TS Thesis Seminar
Z-2-12S
2
311WAC* Working with Actors
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
311WD Workshop in Dramaturgy
Z-2-2T
2
311FKIS First Kiss
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 77
Povinně volitelné předměty
311EOF Required Elective Courses FI V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
311CD Cinema Dance V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 14
Volitelné předměty
311ERD1 Electives Recommended for 1st Grade of Directing
0
311ERD2 Electives Recommended for 2nd Grade of Directing
0
311ERD3 Electives Recommended for 3rd Grade of Directing
0
311EOFI Optional Courses FAMU International
0
300EMOD Modules
0
300EMOM Modules V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 79
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů