Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting-1819 – 1. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Feature Screenwriting
 
311FSC1 Z 3 2T 311FSC2 Z 3 20S
Final Commission
 
311FCO1 ZK 6
Practical Analysis 1 311PRAN Z 2 2T
Practical Analysis 2 311PA2 ZK 2 2T
Screenwriting Tutorial
 
311SCT1 Z 4 3T 311SCT2 Z 4 3T
Script Analysis 311SA1 Z 3 2T 311SA2 ZK 3 2T
Script for Short Feature
 
311SFSFE ZK 5
Script for Short Feature
 
311SFSFE ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 12 23
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30