Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting-1819 – 1. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Practical Analysis 1 311PRAN Z 2 2T
Practical Analysis 2
 
311PA2 ZK 2 2T
Script Analysis 311SA1 Z 3 3T
Minimální počet kreditů za semestr 5 2
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 5 2
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 25 28
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30