Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting-1819 – 2. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Feature Screenwriting
 
311FSC3 Z 3 2T 311FSC4 Z 3 20S
Final Commission
 
311FCO2 ZK 6
Screenwriting Tutorial
 
311SCT3 Z 4 3T 311SCT4 Z 4 3T
Scriptwriting Adaptation Workshop 311SAW Z 2 2T
Thesis Seminar 311TS Z 2 12S
Triangle for Screenwriters
 
311TRIAS Z 4
Workshop in Dramaturgy 311WD Z 2 2T
Triangle for Screenwriters
 
311TRIAS Z 4
Minimální počet kreditů za semestr 9 21
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Cinema Dance V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 9 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 21 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30