Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinema and Digital Media - Screenwriting-1819 – 3. ročník

Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Graduation Project 311GRA1 Z 5 311GRA2 Z 5
Screenwriting Tutorial
 
311SCT5 Z 4 3T 311SCT6 Z 4 3T
Thesis Mentorship
 
311THES1 Z 3 12S 311THES2 Z 2 12S
Minimální počet kreditů za semestr 12 11
Povinně volitelné předměty
Required Elective Courses FI V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 12 11
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 18 19
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30