Zjednodušený studijní plán Montage-1920

Katedra střihové skladby

Studijní obor: Střihová skladba
Studijní program: Film, Television and Photography

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CSO1 Consulting and second opinion 1 Z 1
306FT1 Film theory 1 ZK 2
306GFL1 Grammar of the film language 1 Z 1
311GL1 Guest Lecture 1 Z 1
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
306MW1 Montage workshop 1 Z 4
306PDS Practical dramaturgy of a short film + projections and analyses ZK 2
306TV Technology - video Z 2
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311OWE Orientation Week Z 2
311SW Synchronization Week Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CE1 Commisional exam 1 ZK 1
306CSO2 Consulting and second opinion 2 Z 1
306DAP1 Department assembly Poněšice 1 Z 1
306GFL2 Grammar of the film language 2 ZK 3
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306MW2 Montage workshop 2 Z 4
306NFE1 Narrative Film Editing Practise 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 40

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CSO3 Consulting and second opinion 3 Z 1
306DFF1 Documentary or Fiction Film Editing Practise 1 Z 4
306EF Elementary film Z 4
306FT2 Film theory 2 ZK 2
306MW3 Montage workshop 3 Z 4
306PDF1 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
311OWE Orientation Week Z 2
311SW Synchronization Week Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CE2 Commisional exam 2 ZK 1
306CSO4 Consulting and second opinion 4 Z 1
306DAP2 Department assembly Poněšice 2 Z 1
306MW4 Montage workshop 4 Z 4
306PDF2 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 2 ZK 3
306TC1 Theses consultations 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 11
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 40

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306MW5 Montage workshop 5 Z 4
306TC2 Theses consultations 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 5
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306GP Graduation Project Z 15
306MW6 Montage workshop 6 Z 4
306TC3 Theses consultations 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 40