Zjednodušený studijní plán Montage-1920

Katedra střihové skladby

Studijní obor: Střihová skladba
Studijní program: Film, Television and Photography

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CSO1 Consulting and second opinion 1 Z 1
306FT1 Film theory 1 ZK 2
306GFL1 Grammar of the film language 1 Z 1
311GL1 Guest Lecture 1 Z 1
306CPP1 Character + psychology and personality profile 1 Z 1
306MW1 Montage workshop 1 Z 4
306NEA1 Non-linear editing/Avid Media Composer 1 Z 1
306PDS Practical dramaturgy of a short film + projections and analyses ZK 2
306TV Technology - video Z 2
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CE1 Commisional exam 1 ZK 1
306CSO2 Consulting and second opinion 2 Z 1
306DAP1 Department assembly Poněšice 1 Z 1
306GFL2 Grammar of the film language 2 ZK 3
306CPP2 Character + psychology and personality profile 2 ZK 2
306MW2 Montage workshop 2 Z 4
306NFE1 Narrative Film Editing Practise 1 Z 4
306NEA2 Non-linear editing/Avid Media Composer 2 Z 1
306PDF1 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EH2 Ears to hear and eyes to see 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 40

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306CSO3 Consulting and second opinion 3 Z 1
306DFF1 Documentary or Fiction Film Editing Practise 1 Z 4
306EF Elementary film Z 4
306FT2 Film theory 2 ZK 2
306MW3 Montage workshop 3 Z 4
306NFE2 Narrative Film Editing Practise 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306ALE1 Assistance to Live Editing 1 Z 2
306CE2 Commisional exam 2 ZK 1
306CSO4 Consulting and second opinion 4 Z 1
306DAP2 Department assembly Poněšice 2 Z 1
306CPP3 Character + psychology and personality profile 3 ZK 2
306MW4 Montage workshop 4 Z 4
306PDF2 Practical dramaturgy of a feature film + projections and analyses 2 ZK 3
306SSE1 Seminary of Script Editing 1 Z 2
306TC1 Theses consultations 1 Z 1
306TS1 Theses seminary 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
306EH2 Ears to hear and eyes to see 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 40

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306MW5 Montage workshop 5 Z 4
306TC2 Theses consultations 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 5
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
306GP Graduation Project Z 15
306MW6 Montage workshop 6 Z 4
306TC3 Theses consultations 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Required Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Elective Courses Montage
výběr ze skupiny Moduly Montage

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 40