Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr-1819_1_rok

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
309AFM3 Absolventský film 3 (realizace)
Z-20-
20
309AHER2 Animace + herec 2
ZK-19-
19
Minimální počet kreditů 39
Povinné předměty
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-2/T
Z-1-3/T
Z-1-3/T
Z-1-3/T
4
309DIM* Dílna (tvůrčí seminář)
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
Z-1-2/T
4
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví
Z-1-3/D
1
309PTCH3 Pitching 3
Z-1-16/S
1
309SAFD* Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci
Z-1-1/T
Z-1-1/T
Z-1-1/T
Z-1-1/T
4
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3
Z-1-5/D
1
309VM* Videomapping
ZK-2-2/T
Z-1-2/T
Z-1-1/T
4
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-3/T
Z-1-3/T
Z-1-3/T
Z-1-3/T
4
373VPH Vývoj počítačových her
Z-2-4/T
2
309AFM* Absolventský film
ZK-6-
ZK-6-
Z-20-
32
309AHER* Animace + herec
ZK-6-
ZK-19-
25
309VMC Videomapping - cvičení
ZK-5-
5
Minimální počet kreditů 87
Povinně volitelné předměty
309PP Pedagogická praxe KAT
Z-5-20/S
Z-5-20/S
Z-5-20/S
Z-5-20/S
5
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 21
Volitelné předměty
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
309MOA Moduly KAT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 147
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -27
Celkový počet kreditů 120

309KATM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů