Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr-1819_1_rok – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 3
 
373KZK3 ZK 4
Minimální počet kreditů za semestr 0 4
Povinné předměty
Audiovizuální seminář 373AS7 Z 1 2/T 373AS8 Z 1 2/T
Autorské právo v umění 373AP Z 2 24/S
Dílna 373DV5 Z 3 4/T 373DV6 Z 3 4/T
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 9/S 373KD2 Z 1 9/S
Myšlení a média 373NMM1 Z 2 2/T 373NMM2 ZK 2 2/T
Seminář kritiky a stylistiky 373SKS1 ZK 2 2/T 373SKS2 ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP4 Z 1 3/D
Audiovizuální studie 3
 
373AVST3 Z 4
Blok technických cvičení 373BTC7 Z 3 4/T 373BTC8 Z 3 4/T
Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU
 
373VVG1 Z 5
Výzkum, reflexe, konference
 
373VRK ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 9 26
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe CAS 373PPM Z 5 20/S 373PPM Z 5 20/S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Technologie a praxe audiovize V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 9 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 21 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

373CASM-1819 #