Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr-1819_1_rok

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
303KZ* Klauzury
ZK-3-
Z-3-
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
303ASIP Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu
Z-3-14/D
Předmět není vypsán
Z-3-14/D
Předmět není vypsán
Z-3-14/D
Předmět není vypsán
Z-3-14/D
Předmět není vypsán
3
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry
Z-2-16S
Předmět není vypsán
Z-2-16S
Předmět není vypsán
2
303PP Pedagogická praxe KDT
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
5
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303KDTM Seminář k magisterské teoretické práci
Z-1-6S
1
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
2
303SZDFI* Současný zahraniční dokumentární film
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
Z-3-3T
12
303VZ Vyprávět zvukem
Z-2-7S
Předmět není vypsán
Z-2-7S
Předmět není vypsán
2
303AAF Autorský absolventský film
Z-20-
20
303AVI Autorský videofilm
Z-10-
10
Minimální počet kreditů 73
Povinně volitelné předměty
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
303MOD Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 22
Volitelné předměty
303VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 120

303KDTM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů