Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1819_1_rok – 1. ročník

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza
 
307APVA1 ZK 2 4T 307APVA2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu
 
307APTUT1 ZK 2 4T 307APTUT2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu
 
307APTVP1 ZK 2 4T 307APTVP2 ZK 2 4T
Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace
 
307APVEP1 ZK 2 4T 307APVEP2 ZK 2 4T
Grafický design a fotografie
 
307GD5 ZK 2 2T 307GD6 ZK 2 2T
Katederní soustředění
 
307FS4 Z 2 2/D
Klauzurní zkouška
 
307KLZ4 ZK 2
Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza
 
307KPVA1 ZK 2 4T 307KPVA2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu
 
307KPTUT1 ZK 2 4T 307KPTUT2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu
 
307KPTVP1 ZK 2 4T 307KPTVP2 ZK 2 4T
Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace
 
307KPVEP1 ZK 2 4T 307KPVEP2 ZK 2 4T
Přednášky hostů
 
307HP7 Z 2 13S 307HP8 Z 2 13S
Umění, teorie a fotografie v 21. století
 
307UTAF1 ZK 2 2T Předmět není vypsán 307UTAF2 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Výstavní projekt 3
 
307VYP3 ZK 3 13S
Výstavní projekt zimního semestru
 
307VP4 ZK 4 2T
Zimní klauzurní zkouška
 
307ZKZ4 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 25
Povinně volitelné předměty
Ateliéry KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Dílny KF V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

307KFCM-1819 #