Zjednodušený studijní plán Fotografie CZ - magistr-1819_1_rok

Katedra fotografie

Studijní obor: Fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1 ZK 2
307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1 ZK 2
307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1 ZK 2
307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1 ZK 2
307GD5 Grafický design a fotografie 5 ZK 2
307FS4 Katederní soustředění 4 Z 2
307KPVA1 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 1 ZK 2
307KPTUT1 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 1 ZK 2
307KPTVP1 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 1 ZK 2
307KPVEP1 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 1 ZK 2
307HP7 Přednášky hostů 7 Z 2
307VP4 Výstavní projekt zimního semestru 4 ZK 4
307ZKZ4 Zimní klauzurní zkouška 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
307UTAF1 Umění, teorie a fotografie v 21. století 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KF
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307APVA2 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 2 ZK 2
307APTUT2 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 2 ZK 2
307APTVP2 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 2 ZK 2
307APVEP2 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 2 ZK 2
307GD6 Grafický design a fotografie 6 ZK 2
307KLZ4 Klauzurní zkouška 4 ZK 2
307KPVA2 Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza 2 ZK 2
307KPTUT2 Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu 2 ZK 2
307KPTVP2 Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu 2 ZK 2
307KPVEP2 Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace 2 ZK 2
307HP8 Přednášky hostů 8 Z 2
307VYP3 Výstavní projekt 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
307UTAF2 Umění, teorie a fotografie v 21. století 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KF
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GD7 Grafický design a fotografie 7 ZK 2
307FS5 Katederní soustředění 5 Z 2
307NOM3 Nová média a multimédia 3 ZK 2
307HP9 Přednášky hostů 9 Z 2
307DP1 Seminář diplomové práce 1 Z 4
307VP5 Výstavní projekt zimního semestru 5 ZK 4
307ZKZ5 Zimní klauzurní zkouška 5 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
307UTAF1 Umění, teorie a fotografie v 21. století 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KF
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307GD8 Grafický design a fotografie 8 ZK 2
307KLZ5 Klauzurní zkouška 5 ZK 2
307NOM4 Nová média a multimédia 4 ZK 2
307HP10 Přednášky hostů 10 Z 2
307DP2 Seminář diplomové práce 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
307UTAF2 Umění, teorie a fotografie v 21. století 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Ateliéry KF
výběr ze skupiny Dílny KF
výběr ze skupiny Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60