Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - magistr-1819_1_rok

Studijní obor: Fotografie
Katedra fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
307APVA* Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APTUT* Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APTVP* Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307APVEP* Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307GD* Grafický design a fotografie
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
307FS* Katederní soustředění
Z-2-2/D
Z-2-2/D
4
307KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
4
307KPVA* Kreativní projekt: Autorský výzkum a analýza
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPTUT* Kreativní projekt: Teoretický úvod do tématu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPTVP* Kreativní projekt: Tvorba vizuálního projektu
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307KPVEP* Kreativní projekt: Verbální explikace a prezentace
ZK-2-4T
ZK-2-4T
4
307NOM* Nová média a multimédia
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
307HP* Přednášky hostů
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
Z-2-13S
8
307DP* Seminář diplomové práce
Z-4-2T
Z-4-2T
8
307UTAF* Umění, teorie a fotografie v 21. století
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
4
307VYP3 Výstavní projekt 3
ZK-3-13S
3
307VP* Výstavní projekt zimního semestru
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
307ZKZ* Zimní klauzurní zkouška
ZK-2-
ZK-2-
4
Minimální počet kreditů 87
Povinně volitelné předměty
307AFM Ateliéry KF V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
16
307DFM Dílny KF V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
307VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KF
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
307MOD Moduly KF
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 127
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -7
Celkový počet kreditů 120

307KFCM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů