Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magistr-1819_1_rok

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305AD Alternativní distribuce
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
305DPR Dramaturgie pro producenta
Z-2-12S
2
305DIL* Dílny
Z-3-3T
3
305FM* Filmový marketing
Z-2-2T
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Z-2-2T
Předmět není vypsán
4
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2T
3
305PD Mediální management
ZK-3-28S
3
305PKM* Podnikání v komerčních médiích
Z-2-24S
ZK-3-28S
5
305PO Programování a obchod
ZK-3-2T
3
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce
Z-2-14S
Z-2-14S
2
305PCM Praktická cvičení Mgr - KP V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
15
Minimální počet kreditů 42
Povinně volitelné předměty
305OAP Obchodní angličtina pro KP V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 14
Volitelné předměty
305VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KP
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 56
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 64
Celkový počet kreditů 120

305KPM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů