Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - magistr-1819_1_rok

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
302KZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
302AFDF Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu
Z-4-14/D
Z-4-14/D
Z-4-14/D
Z-4-14/D
4
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2T
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
4
302KZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-3-
3
302KODP* Konzultace k diplomové práci
Z-1-18S
Z-1-18S
2
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
302PRO* Projekce KR
Z-2-26S
Z-2-26S
Z-2-26S
Z-2-26S
8
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
302RMF Realizace absolventského filmu
Z-19-
Předmět není vypsán
Z-19-
Předmět není vypsán
19
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
302SAV* Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii
Z-2-21S
Z-2-21S
Z-2-21S
Z-2-21S
8
302RKF Realizace krátkého filmu
Z-7-3T
7
302SPF Scénář a příprava absolventského filmu
Z-10-
10
Minimální počet kreditů 85
Povinně volitelné předměty
302PP Pedagogická praxe KR
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
302MOD Moduly KR V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 23
Volitelné předměty
302VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KR
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120

302KRM-1819 # 302KRM # Předmět 373IS1 lze splnit během zimního semestru v 1. nebo 2. ročníku. Předměty 305DOP a 373IS2 lze splnit v letním semestru 1. nebo 2. ročníku.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů