Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr-1819_1_rok

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2
Z-2-26S
2
301DR Dramaturgie v rozhlasové tvorbě
Z-1-2T
1
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
Z-1-2T
1
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3 3
301KD Koncept diplomové práce
Z-5-
5
301LTT Literatura: témata a trendy
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
2
301NV* Narace ve výtvarném umění
Z-1-21S
Z-1-21S
2
301PD Producentská dramaturgie
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
301RS2 Radikální strategie ve scenáristice 2
Z-1-2T
1
301TDP* Seminář k teoretické diplomové práci
Z-3-14S
Z-3-14S
6
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem
Z-2-2T
2
301PDP Prezentace diplomové teoretické práce
Z-6-6/s
6
301PDS Prezentace diplomového scénáře
ZK-20-
20
Minimální počet kreditů 53
Povinně volitelné předměty
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
301VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
301MOD Moduly KSD
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 65
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 55
Celkový počet kreditů 120

301KSDM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů