Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - magistr-1819_1_rok

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty
306KLAZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
306AUPS Autorský projekt KSS
Z-14-
14
306DSS* Dílna střihové skladby
Z-1-3T
Z-2-3T
Z-1-3T
Z-2-3T
6
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-26S
ZK-3-26T
4
306KSOP* Katederní soustředění v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
2
306OS* Oborový seminář KSS
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
4
306VP Postava
Z-2-16S
2
306PO* Psychologie osobnosti
Z-1-26S
ZK-2-26S
3
306RMK* Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě
Z-2-24S
ZK-2-24S
4
306SNF2 Střihová skladba narativního filmu v praxi 2
Z-4-36S
4
306SVE* Světlozpyt
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
Předmět není vypsán
2
306SVE* Světlozpyt
Z-2-2T
2
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
3
306ZSD Živý střih: divadlo
Z-1-4S
1
306ZSKH Živý střih: koncert klasické hudby
Z-1-4S
1
306PAP Příprava autorského projektu
Z-1-
1
306SPC* Společná cvičení
Z-8-
Z-8-
16
306ZDP Záznam divadelního představení
Z-2-
2
306ZKKH Záznam koncertu klasické hudby
Z-2-
2
Minimální počet kreditů 78
Povinně volitelné předměty
306PEA Pedagogická asistence KSS
Z-4-20S
Předmět není vypsán
Z-4-20S
Předmět není vypsán
Z-4-20S
Předmět není vypsán
Z-4-20S
Předmět není vypsán
4
702CJM18 Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM Modulová výuka FAMU V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
306VPM Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSS
0
702CJV Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300VPM Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
306MOD Moduly KSS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 120

306KSSM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů