Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr-1819_1_rok – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 3 308KZ3 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Analytický seminář 308ASE5 Z 1 24S 308ASE6 Z 1 28S
Diplomní seminář 308DIS1 Z 1 13S
Elektroakustika 308EAK6 Z 1 12S 308EAK7 Z 1 14/s
Oborový seminář KZT 308OS7 Z 1 24S 308OS8 Z 1 28S
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 308PPTZ1 Z 1 2T
Realizační dílna 308RED7 Z 2 3T 308RED8 Z 2 3T
Seminární teoretická práce 308STP ZK 2 14S
Seminář teorie filmové hudby 308STFH Z 1 12S
Seminář teorie zvukové tvorby 308STZT2 Z 1 2T
Soundtrack Aesthetics 311SAE Z 2 2T
Současný francouzský film
 
308SFF ZK 2 26S
Teorie filmové hudby 308TFIH1 Z 1 14S 308TFIH2 ZK 1 12S
Zvuková režie filmové hudby 308ZRFH Z 1 12S
Žánrové filmy 308ZAF1 ZK 2 26S 308ZAF2 ZK 2 26S
308AP4 Z 1
Oborová cvičení 308OCZ1 Z 2
Pedagogická praxe KZT 308PEP1 Z 3 20S
Společné AV dílo 308SAV1 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce 308VAVP1 Z 1 308VAVP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 15 24
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk magistři- povinný výběr-2018 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTM-1819 #