Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 373KLZK1 ZK 1 6CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Audiovizuální studie
 
373AVST1 Z 4
Blok technických cvičení 373BTCV1 Z 3 5CT 373BTCV2 Z 3 5CT
Klauzurní práce 373KP1 Z 3 90CS
Audiovizuální seminář 373AS1 Z 1 2ST 373AS2 Z 1 2ST
Dějiny nových médií 373DNM1 ZK 3 4PT
Dějiny nových médií 373DNM2 ZK 3 4PT
Dílna 1. ročníku
 
373DIP1 Z 3 4T 373DIP2 Z 3 4T
Experimentální film
 
373EF ZK 3 4T Předmět není vypsán
Filmová avantgarda
 
373FA ZK 3 4T Předmět není vypsán
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Projekce a dialogy 373PD1 ZK 1 2PT 373PD2 ZK 1 2PT
Případové studie z historie vizuálních kultur 1 373PSVK1 ZK 2 2ST
Umění pohyblivého obrazu
 
373UPO Z 2 2ST
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZSP1 Z 1 3/D
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 25 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU1 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30