Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 373KLZK2 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Audiovizuální studie 373AVST2 Z 4
Blok technických cvičení 373BTCV3 Z 3 5T 373BTCV4 Z 3 5T
Fotografické cvičení 303FOC1 Z 1 303FOC2 Z 1
Klauzurní práce 373KP2 Z 3
Konzultační dílna CAS 1 373KD1 Z 1 12S 373KD1 Z 1 12S
3D modelování 373TDMO1 Z 1 2T 373TDMO2 ZK 1 2T
Audiovizuální seminář 373AS3 Z 1 2T 373AS4 Z 1 2T
Dokumentární fotografie 303DF1 Z 1 2T 303DF2 Z 1 2T
Dílna 373DV1 Z 3 4T 373DV2 Z 3 4T
Dějiny audiovizuálních teorií 373DFT1 ZK 3 2T 373DFT2 ZK 3 2T
Dějiny nových médií
 
373DNM1 ZK 3 4T Předmět není vypsán
Dějiny nových médií 373DNM2 ZK 3 4T
Experimentální film 373EF ZK 3 4T
Filmová avantgarda
 
373FA ZK 3 4T Předmět není vypsán
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 8S 373PPB Z 2 8S
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 100S 373PRAVI Z 4 100S
Seminář audiovizuální analýzy
 
373SAVA ZK 3 2T Předmět není vypsán
Výtvarné umění 373VU1 ZK 2 2T 373VU2 ZK 2 2T
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP2 Z 1 3/D
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 15 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře 305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30