Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Bakalářské dílo 373BDI ZK 9
Blok technických cvičení 373BTCV5 Z 3 5CT 373BTCV6 Z 3 5CT
Diplomový seminář Bc 373DSB Z 3 2ST
Konzultační dílna CAS 1 373KD1 Z 1 12DS 373KD1 Z 1 12DS
Audiovizuální seminář 373AS5 Z 1 2ST 373AS6 Z 1 2ST
Dějiny audiovizuálních teorií 373DFT1 ZK 3 12PS + 12SS 373DFT2 ZK 3 14PS + 14SS
Dílna 373DV3 Z 3 4T 373DV4 Z 3 4T
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2PT 373IS2 ZK 2 2PT
Pedagogická praxe CAS BC 373PPB Z 2 50P 373PPB Z 2 50P
Praxe v AV instituci 373PRAVI Z 4 100P 373PRAVI Z 4 100P
Seminář audiovizuální analýzy
 
373SAVA ZK 3 2ST Předmět není vypsán
Seminář kurátorství a vystavování 373SKV Z 2 2ST
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZSP3 Z 1 3/D
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 14 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 16 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30