Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-1ročník

Centrum audiovizuálních studií

Studijní obor: Audiovizuální studia
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS1 Audiovizuální seminář 1 Z 1
373BTCV1 Blok technických cvičení 1 Z 3
373DIP1 Dílna 1. ročníku 1 Z 3
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373PD1 Projekce a dialogy 1 ZK 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
373PSVK1 Případové studie z historie vizuálních kultur 1 ZK 2
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373EF Experimentální film ZK 3
373FA Filmová avantgarda ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
373AS2 Audiovizuální seminář 2 Z 1
373AVST1 Audiovizuální studie 1 Z 4
373BTCV2 Blok technických cvičení 2 Z 3
373DIP2 Dílna 1. ročníku 2 Z 3
373KP1 Klauzurní práce 1 Z 3
373KLZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
373PD2 Projekce a dialogy 2 ZK 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
373UPO Umění pohyblivého obrazu Z 2
373ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDMO1 3D modelování 1 Z 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
373AS3 Audiovizuální seminář 3 Z 1
373BTCV3 Blok technických cvičení 3 Z 3
373DV1 Dílna 1 Z 3
303DF1 Dokumentární fotografie 1 Z 1
303FOC1 Fotografické cvičení 1 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
373VU1 Výtvarné umění 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373EF Experimentální film ZK 3
373FA Filmová avantgarda ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373TDMO2 3D modelování 2 ZK 1
373AS4 Audiovizuální seminář 4 Z 1
373AVST2 Audiovizuální studie 2 Z 4
373BTCV4 Blok technických cvičení 4 Z 3
373DV2 Dílna 2 Z 3
303DF2 Dokumentární fotografie 2 Z 1
303FOC2 Fotografické cvičení 2 Z 1
373KP2 Klauzurní práce 2 Z 3
373KLZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
373VU2 Výtvarné umění 2 ZK 2
373ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373DNM1 Dějiny nových médií 1 ZK 3
373DNM2 Dějiny nových médií 2 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 19
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS5 Audiovizuální seminář 5 Z 1
373BTCV5 Blok technických cvičení 5 Z 3
373DV3 Dílna 3 Z 3
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
373SKV Seminář kurátorství a vystavování Z 2
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373AS6 Audiovizuální seminář 6 Z 1
373BDI Bakalářské dílo ZK 9
373BTCV6 Blok technických cvičení 6 Z 3
373DV4 Dílna 4 Z 3
373DSB Diplomový seminář Bc Z 3
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
373ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 Z 1
373PPB Pedagogická praxe CAS BC Z 2
373PRAVI Praxe v AV instituci Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920
výběr ze skupiny Technologie a praxe audiovize_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS_1920
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60