Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář-1920-1ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
373KLZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-6CS
ZK-1-6CS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
373AVST* Audiovizuální studie
Z-4-
Z-4-
8
373BDI Bakalářské dílo
ZK-9-
9
373BTCV* Blok technických cvičení
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
18
373DSB Diplomový seminář Bc
Z-3-2ST
3
303FOC* Fotografické cvičení
Z-1-30CS
Z-1-30CS
2
373KP* Klauzurní práce
Z-3-90CS
Z-3-90CS
6
373KD1 Konzultační dílna CAS 1
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
1
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
6
373DFT* Dějiny audiovizuálních teorií
ZK-3-12PS + 12SS
ZK-3-14PS + 14SS
ZK-3-12PS + 12SS
ZK-3-14PS + 14SS
6
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
3
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
3
373DV* Dílna
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
373DIP* Dílna 1. ročníku
Z-3-4T
Z-3-4T
6
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
373EF Experimentální film
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
3
373FA Filmová avantgarda
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
373IS* Imaginární světy
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
4
373PPB Pedagogická praxe CAS BC
Z-2-50P
Z-2-50P
Z-2-50P
Z-2-50P
2
373PRAVI Praxe v AV instituci
Z-4-100P
Z-4-100P
Z-4-100P
Z-4-100P
4
373PD* Projekce a dialogy
ZK-1-2PT
ZK-1-2PT
2
373PSVK1 Případové studie z historie vizuálních kultur 1
ZK-2-2ST
2
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
3
373SKV Seminář kurátorství a vystavování
Z-2-2ST
2
373UPO Umění pohyblivého obrazu
Z-2-2ST
2
373VU* Výtvarné umění
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
4
373ZSP* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-1-3/D
Z-1-3/D
Z-1-3/D
3
373TDMO* 3D modelování
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 149
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
373SPA_1920 Sdílené předměty - Spektrum audiovize CAS_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
373TPA_1920 Technologie a praxe audiovize_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
373MOD_1920 Moduly CAS_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů