Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních 305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24S
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 16S
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2T
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 7/D 302AF Z 2 7/D
Elementární cvičení 302EC Z 3 90S
Filmová adaptace
 
302FA1 Z 1 12S
Filmová řeč 302FIRE1 Z 1 2T 302FIRE2 ZK 2 2T
Práce s hercem 302PRH1 Z 2 3T 302PRH2 Z 2 3T
Praktická filmová řeč
 
302FR Z 1
Projekce KR 302PRR1 Z 2 26S 302PRR2 ZK 2 26S
Realizační dílna 1. ročníku 302RDP1 Z 2 3T 302RDP2 Z 2 3T
Režisér a výrobní štáb 302RVS Z 1 2T
Seminář režie 302SEF1 Z 2 3T
Velká hraná etuda
 
302VHT Z 7
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30