Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Režie
Katedra režie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ2 ZK 1 4SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 24CS Zapsat 302AF Z 2 24CS Zapsat
Filmová adaptace 302FA2 Z 1 12SS
Mosty do praxe 302MP1 Z 1 18SS
Praktická dramaturgie 306PD1 Z 1 26SS 306PD2 ZK 2 26SS
Projekce KR 302PRR3 Z 2 26PS 302PRR4 ZK 2 26PS
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF1 Z 2 2PT 302PAF2 Z 2 2PT
Realizační dílna 302RDV1 Z 2 3DT 302RDV2 Z 2 3DT
Seminář režie 302SEF2 Z 2 3ST
Seminář Václava Kadrnky
 
302VAK1 Z 2 2T
Ateliérové cvičení
 
302SCA1 Z 2 60CS
Hraný film 2. ročníků
 
302FH Z 10 300CS
Monolog - dialog - rozchod - jáma 302MDRJ Z 6 130S
Videodokument 302VID Z 4 130CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 24 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly KR_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30