Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
301KLZK1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Dramaturgický seminář 301DSE1 ZK 3 2ST 301DSE2 ZK 3 2ST
Moderní literatura 1
 
301MCL1 Z 1 2ST
Oborový seminář KSD 301OSKSD1 Z 1 4SO 301OSKSD2 Z 1 4SO
Rozbory filmů 301ROFI1 Z 1 8SS 301ROFI2 ZK 1 8SS
Scenáristický seminář 301SSD1 ZK 4 4ST 301SSD2 ZK 5 4ST
Soustředění bakalářského stupně 301SOBS1 Z 3 48P
Světová literatura 301SVL1 Z 1 2ST 301SVL2 ZK 2 2ST
Základy kameramanské praxe
 
301ZKP Z 1 2CT
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
301ZASP1 Z 4 100P
Obrazová etuda 3-5 minut
 
301OBE Z 2
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KSD V této skupině musíte během celého studia získat alespoň kreditů (maximálně 0)
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30